Välkommen till Terräng röjning i Skövde AB

Med Menzi mucks avancerade teknik och konstruktion och med ett aggregat från Seppi röjer vi sly, träd och buskar där andra maskiner inte kommer fram t ex. vid ledningsgator,vattendrag,vägslänter osv.

Fördelarna med Seppi aggregatet är att det inte blir något ris kvar utan bara flis.

En annan fördel är att det inte blir några raka snitt som det blir med vanlig klinga, vilket i sin tur leder till att vattenskott fördröjs med ca 1 år extra. Det blir heller inte några vassa stubbar som kan orsaka punktering.


 

Utrustning

 


 


 


 

Klippen kommer det att monteras ackumulator på.

 
Röjning,flisning,kantklippning,fräsning,Menzi muck, ledningsgator,vattendrag,kantröjning,sly,energiskog,bäckrensning,skogsdikning, Kraftledningsgator.